ABONNEMENTSBETINGELSER

 

PRISER
Alle priserne på www.ng-gymnastik.dk er i danske kroner (DKK), og priserne er ikke tillagt moms (foreninger er fritaget for moms). Kontingent betales forud for den ved købet angivne periode.
I beregning af kontingentet er der taget højde for diverse aflysninger i løbet af sæsonen. Disse aflysninger dækker, men er ikke begrænset til, skolekoncerter, sportsstævner, eksamener, sygdom osv. Det vil sige at der IKKE refunderes kontingent ved aflysninger.

Via dit login kan du til enhver tid se dine køb.

 

UDMELDELSE AF KLUBBEN
Ønsker du, at melde dig ud af foreningen skal det gøres til kontoret på kontor@ng-gymnastik.dk

AFMELDING AF HOLD
Ønsker du, at afmelde dig af hold skal det gøres til kontoret på kontor@ng-gymnastik.dk

 

FORTRYDELSESRET
Der er ikke fortrydelsesret og der refunderes ikke penge efter tilmelding til et hold eller venteliste.

 

Ligeledes kan vi ikke refundere indbetalt kontingent for gymnaster på konkurrencehold.

 

Der modtages betaling fra flg. korttyper: Dankort, Visakort, Mastercard

 

ANSVARSFRASKRIVELSE
Nivå Gymnastikforening og dets indholdsleverandører kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelsen af vores hjemmeside. Herunder garanterer man ikke og indestår i intet tilfælde for:

- at et hold ikke opfylder brugerens forventninger og behov.

- at www.ng-gymnastik.dk og de herpå tilgængeliggjorte annoncer af enhver art er fejlfrie, tilgængelige, rigtige, nøjagtige, pålidelige, opdaterede, sikre, leveres rettidigt eller kan anvendes til det angivne formål.

Nivå Gymnastikforening og dets indholdsleverandører er således ikke erstatningsansvarlig for direkte tab, følgeskader, herunder driftstab, mistet avance og indirekte tab, som kunden, kundens aftagere/klienter/kunder eller tredjemand lider på grund af fejl ved en annoncetekst eller billede. Brugere, som ikke kan acceptere det anførte, bedes ophøre med enhver anvendelse af Nivå Gymnastikforening ydelser samt forlade hjemmesiden. Ethvert link til tredjemands hjemmeside er uden ansvar for Nivå Gymnastikforening. Nivå Gymnastikforening påtager sig intet ansvar for eventuelle skader hos brugeren som følge af brug af Nivå Gymnastikforening ydelser på http://www.ng-gymnastik.dk/.

 

FOR KONKURRENCEHOLD
Vi har brug for jeres hjælp ved afholdelse af konkurrencer, træningslejre og opvisninger på hjemmebane. Disse aktiviteter beror på frivillige og ubetalte indsatser fra både trænere og forældres side. Vi oplever generelt, at I som forældre er gode til at hjælpe til ved disse arrangementer. Det sætter vi stor pris på. Ser man på alle foreningens mange forskellige konkurrencehold over en kam, er det dog ofte de samme forældre, der har mulighed for at hjælpe. Derfor bliver der i efteråret trukket et depositum på 750 kr. pr. familie på jeres dankort. Depositummet vil I få refunderet ved sæsonens afslutning, hvis I i løbet af sæsonen har hjulpet til. I vil modtage nærmere besked om, hvilke opgaver der er mulighed for at melde sig til i løbet af sæsonen, så I fra start kan se datoerne og tidspunkterne og dermed har en bedre chance for at afsætte tid til det.