Karl Tost - Første æresmedlem.


1960 - Andreas Sørensen - Kasserer fra 1931-1960.


1965 - Peter Petersen - NG's altmuligmand i mange år, især på Møllevejsanlægget.


1982 - Johannes Juhl Hørdum (Julle) - Redaktør af NG-Bladet, NG-historiker, underholder, forfatter af lejlighedssange mm.


1982 - Egon Hansen - Formand for NG 1957-1960, Initiativtager til NG's Venner og bygning af klubhus på Møllevej.


1983 - Anton Flaga - NG's formand 1961-1983.


1986 - Else Kristensen - Fordboldafdelingens spilledragtsvedligeholder i mere end 25 år.


1987 - Kristian Mortensen - NG's formand 1939-1957, Initiativtager til indførsel af håndbold, Medstifter af Nordsjællands Håndbold Forbund, Formand FAG, Frederiksborg Amts Gymnastikforening og mm.


1988 - Mogens Juhl Christensen - Mange års indsats i bestyrelses- og udvalgsarbejde.


1992 - Evelyn Jensen - Sekretær for hovedbestyrelsen, Formand for NG-buerne og mange andre tillidsposter gennem mange år.


1993 - Carl Erik Hansen - Medlem af NG side 1928, Aktiv fodboldspiller, aktiv underholder, aktiv ved opførslen af NKK-hallen og m.a.


1999 - Harald Borgfjord - Formand for Gymnastikafdelingen 1978-1983, 1993-1998, hovedformand 1983-1992.


2002 - Anton Benkjer - Gymnastikleder siden 1952, Formand for gymnastikudvalget mm.


2003 - Kurt Pedersen -


2005 - Erik Nielsen - 20 år som formand for NG Håndbold og medlem af NG's forretningsudvalg. Medlem af NKK-hallens bestyrelse i mange år.


2010 - Tage Møller - Kasserer i gymnastikafdelingen i mange år, medlem af NKK-hallens bestyrelse, mange tillidsposter i flere afdelinger i NG.

2014 - Marianne Jørgensen - Næstformand og formand i gymnastikafdelingen og medlem af NG's bestyrelse.

 

2022 - Johanne Thorup Koudal - Mangeårig træner i Kvindelig Idrætsgymnastikafdelingen og tidligere bestyrelsesmedlem.