I Nivå Gymnastikforening har vi følgende underudvalg:

 

Sponsor- og fondsudvalg
Dette udvalg står for at skaffe sponsorer til Nivå Gymnastikforening. I første omgang via. salg af skilte i Holmegårdshallen, men også alle andre former for støtte er velkommen. Hvis du har kendskab til nogle som som kunne have interesse i at støtte Nivå Gymnastikforening, så bed dem kontakte Sponsor- og fondsudvalget.
Udvalgsformand: Henrik Bertelsen
Kontakt: kontor@nivaagf.dk

 

"SoMe"udvalg
Dette udvalg står for at koordinere Gymnastikforeningens indlæg på sociale medier. Formålet er at opnå så god dækning som muligt af foreningens aktiviteter.
Udvalgsformand: Sarah Pleth 
Kontakt: kontor@nivaagf.dk

 

Arrangementsudvalg
Dette udvalg står for at afholde festlige arrangementer af alle afskygninger. Herunder julehygge, forårsfest og forårsopvisning.
Udvalgsformand: søges!
Kontakt: kontor@nivaagf.dk

 

Konkurrenceudvalg
Dette udvalg står for at koordinere afholdelsen af konkurrencer på hjemmebane. Der er altid behov for en ekstra hånd ved konkurrencerne, så kontakt gerne udvalget hvis du har lyst til at give en hånd med.
Udvalgsformand: søges!
Kontakt: kontor@nivaagf.dk

 

Økonomiudvalg
Udvalget står for den daglige drift af foreningen og hjælper bestyrelsen med at udabejde langsigtede planer for foreningen.
Udvalgsformand: Kristian Kinch
Kontakt: kinch@nivaagf.dk